ความแม่นยำของตลับลูกปืนเม็ดกลม

1.  Radial Interna l โปรโมชั่นของแบริ่งแทรก

2. ความ แม่นยำของวงแหวนรอบนอก

3. ความ แม่นยำของวงแหวนด้านใน


ความแม่นยำของตลับลูกปืน

1.  ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเรือนทรงกลม

ความอดทนของทรงกลมเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางของ housings.jpg

2.  ความอดทนของศูนย์บล็อกหมอนสูง

ความอดทนของหมอนบล็อกศูนย์ height.jpg

3.  ความทนทานของตัวเรือน

ความอดทนของ housing.jpg

4.  ความทนทานต่อการหล่อที่ไม่ระบุ

ที่ไม่ได้ระบุความอดทนของ castings.jpg

5.  ความทนทานของตัวเรือนเหล็กกด

ความอดทนของกดเหล็ก housings.jpg