หน่วยแบริ่งจัดการอากาศ FK อุณหภูมิสูงสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานกว่า 60 นาทีที่อุณหภูมิการทำงาน 300 ℃และจะไม่ล้มเหลวหลังจากใช้งานต่อเนื่อง 20 ชั่วโมงต่อเวลาที่อุณหภูมิในการทำงาน 100 ชั่วโมง

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ JB / T 10281-2014 "พัดลมดูดควันสำหรับการดับเพลิง" ช่วยให้ผู้ผลิตพัดลมบางรายผ่าน GA211 "วิธีการทดสอบที่ทนอุณหภูมิสูงสำหรับพัดลมไฟในระบบระบายควัน" และรับใบรับรอง 3C


อุณหภูมิสูง test.png